Navigácia

Zoznam tried

Názov
II.A Triedny učiteľ PaedDr. Tatjana Pjurová
II.B Triedny učiteľ Mgr. Eva Lukáčová
II.C Triedny učiteľ Mgr. Janka Kochaniková
II.D Triedny učiteľ Mgr. Jana Blichárová
II.E Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Bonkalová
III.A Triedny učiteľ Mgr. Janka Ferencová
III.B Triedny učiteľ Mgr. Danka Krušková
III.C Triedny učiteľ Mgr. Jaroslava Števčíková
III.D Triedny učiteľ Mgr. Viera Mihóková
III.E Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Halčišáková
III.F Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Alexovičová
IV.A Triedny učiteľ Mgr. Katarína Nográdyová
IV.B Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Liptáková
IV.C Triedny učiteľ Mgr. Daniela Košudová
IV.D Triedny učiteľ Mgr. Mária Šoltýsová
VI.A Triedny učiteľ PaedDr. Anna Vizdalová
VI.B Triedny učiteľ PaedDr. Mária Pállová
VI.C Triedny učiteľ Mgr. Michal Hudák
VI.D Triedny učiteľ RNDr. Rastislav Dlugoš
VII.A Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Džoganíková
VII.B Triedny učiteľ Mgr. Zdenka Švarná
VII.C Triedny učiteľ Mgr. Marek Čajka
VII.D Triedny učiteľ Mgr. Petra Michlovičová
VIII.A Triedny učiteľ Mgr. Ružena Otčenášová
VIII.B Triedny učiteľ PaedDr. Anna Glezová
VIII.C Triedny učiteľ Mgr. Jana Slimáková
VIII.D Triedny učiteľ Mgr. Alena Železníková
IX.A Triedny učiteľ Mgr. Anna Partillová
IX.B Triedny učiteľ Mgr. Jana Svobodová
IX.C Triedny učiteľ Mgr. Pavel Fecko

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.08.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Šrobárova 20
    Šrobárova 20, 080 01 Prešov
  • +421 51 7703102

Fotogaléria