Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Tatjana Pjurová
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Lukáčová
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Kochaniková
I.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Blichárová
I.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Bonkalová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Leščišinová
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Danka Krušková
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jaroslava Števčíková
II.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Mihóková
II.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Halčišáková
II.F Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Alexovičová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Nográdyová
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Liptáková
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Košudová
III.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Šoltýsová
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Brillová
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Iveta Azariová
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Dvorská
IV.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Ferencová
IV.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Slámová
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Anna Vizdalová
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Mária Pállová
V.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michal Hudák
V.D Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Rastislav Dlugoš
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Džoganíková
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zdenka Švarná
VI.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marek Čajka
VI.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Petra Michlovičová
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ružena Otčenášová
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Anna Glezová
VII.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Slimáková
VII.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Železníková
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Partillová
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Svobodová
VIII.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Pavel Fecko
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Elena Penevová
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Mária Boháčová
IX.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ľudmila Vaľková
IX.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Maniková

© aScAgenda 2018.0.1110 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Šrobárova 20
    Šrobárova 20, 080 01 Prešov
  • +421 51 7703102

Fotogaléria