Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Ján Mačej Mač Riaditeľ
jan.macej@zssrobarovapo.sk
 
 
Mgr. Beáta Fáberová Fáb Zástupkyňa
Vedie krúžok: S Fáberovou po Slovensku
beata.faberova@zssrobarovapo.sk
 
 
Mgr. Jana Kolšovská Kolš Zástupkyňa
jana.kolsovska@zssrobarovapo.sk
 
 
Mgr. Jozef Kurty Kurt Zástupca
jozef.kurty@zssrobarovapo.sk
 
 
Mgr. Tatiana Alexovičová Alex Triedna učiteľka: II.F
Vedie krúžok: Matematický štvorlístopk
tatiana.alexovicova@zsspo.sk
 
 
PaedDr. Iveta Azariová Aza Triedna učiteľka: IV.B
iveta.azariova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Jana Blichárová Bli Triedna učiteľka: I.D
Vedie krúžok: Kamil a Emil na cestách - dopravná výchova
jana.blicharova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Imrich Boháč Boh I Učiteľ
Vedie krúžok: Turistický krúžok
imrich.bohac@zsspo.sk
 
 
PhDr. Mária Boháčová Boh M Triedna učiteľka: IX.B
maria.bohacova@zsspo.sk
 
 
Zuzana Bonkalová Bonk Triedna učiteľka: I.E
 
 
Mgr. Eva Brillová Brill Triedna učiteľka: IV.A
Vedie krúžok: Výtvarný krúžok
eva.brillova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Marek Čajka Čaj Triedny učiteľ: VI.C
Vedie krúžok: Florbalový krúžok
Vedie krúžok: Futbalový krúžok
Vedie krúžok: Vzpieranie
marek.cajka@zsspo.sk
 
 
Mgr. Erik Digaňa Dig Učiteľ
erik.digana@zsspo.sk
 
 
RNDr. Rastislav Dlugoš Dlu Triedny učiteľ: V.D
Vedie krúžok: Cvičenia z matematiky
rastislav.dlugos@zsspo.sk
 
 
Mgr. Janka Dvorská DvoJ Triedna učiteľka: IV.C
janka.dvorska@zsspo.sk
 
 
Mgr. Veronika Dvorská Dvo V Učiteľka
Vedie krúžok: Potvorky
veronika.dvorska@zsspo.sk
 
 
Mgr. Ľubica Džoganíková Džo Triedna učiteľka: VI.A
lubica.dzoganikova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Pavel Fecko Fec Triedny učiteľ: VIII.C
pavel.fecko@zsspo.sk
 
 
Mgr. Janka Ferencová FerJ Triedna učiteľka: IV.D
janka.ferencova@zsspo.sk
 
 
PaedDr. Anna Glezová GleA Triedna učiteľka: VII.B
anna.glezova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Zuzana Halčišáková Hal Triedna učiteľka: II.E
zuzana.halcisakova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Daniela Hricišinová HriD Učiteľka
daniela.hricisinova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Michal Hudák Hud Triedny učiteľ: V.C
Vedie krúžok: Športová predpríprava - volejbal
michal.hudak@zsspo.sk
 
 
Mgr. Miroslav Klimek Kli Učiteľ
miroslav.klimek@zsspo.sk
 
 
Mgr. Janka Kochaníková Koch Triedna učiteľka: I.C
janka.kochanikova@zsspo.sk
 
 
Lucia Kollárová Učiteľ
 
 
Mgr. Daniela Košudová Košu Triedna učiteľka: III.C
Vedie krúžok: Loptové hry
daniela.kosudova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Veronika Kožárová Kož Učiteľka
veronika.kozarova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Danka Krušková KruD Triedna učiteľka: II.B
danka.kruskova@zsspo.sk
 
 
PaedDr. Tatiana Krušková KruT Učiteľka
tatiana.kruskova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Katarína Leščišinová LešK Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Telovýchovný krúžok
katarina.lescisinova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Zuzana Liptáková Lip Triedna učiteľka: III.B
Vedie krúžok: DFS 2.stupeň
zuzana.liptakova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Eva Lukáčová Luk Triedna učiteľka: I.B
Vedie krúžok: Notička - spevácky krúžok
eva.lukacova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Daniela Maniková Man Triedna učiteľka: IX.D
Vedie krúžok: NEJ na PC
daniela.manikova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Viera Mihóková MihVi Triedna učiteľka: II.D
Vedie krúžok: Spoznávame svet I.
viera.mihokova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Eva Michalová Mich Učiteľka
Vedie krúžok: Rozprávkou k ANJ
eva.michalova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Petra Michlovičová MichP Triedna učiteľka: VI.D
Vedie krúžok: Konverzácia v ANJ
petra.michlovicova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Anna Mudráková Mud Učiteľka
Vedie krúžok: Matematika - príprava na testovanie
anna.mudrakova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Katarína Nográdyová Nogr Triedna učiteľka: III.A
Vedie krúžok: DFS Fijalečka 2.-4.ročník
katarina.nogradyova@zsspo.sk
 
 
PaedDr. Bibiána Ondrejčáková Ond Učiteľka
bibiana.ondrejcakova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Ružena Otčenášová Otč Triedna učiteľka: VII.A
ruzena.otcenasova@zsspo.sk
 
 
PaedDr. Mária Pállová Pall Triedna učiteľka: V.B
Vedie krúžok: Matematický krúžok
Vedie krúžok: Tvorivá dieľňa
maria.pallova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Jarmila Paľová Paľ Učiteľka
jarmila.palova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Anna Partillová Par Triedna učiteľka: VIII.A
Vedie krúžok: Pegas - tvorba školského časopisu
Vedie krúžok: SJL na PC
anna.partillova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Elena Penevová Pen Triedna učiteľka: IX.A
elena.penevova@zsspo.sk
 
 
PaedDr. Tatjana Pjurová Pju Triedna učiteľka: I.A
Vedie krúžok: Čitateľský klub
tatjana.pjurova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Mária Slámová Slám Triedna učiteľka: IV.E
maria.slamova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Jana Slimáková Sli Triedna učiteľka: VII.C
Vedie krúžok: Anglický jazyk
jana.slimakova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Katarína Smoterová Smot Učiteľka
katarina.smoterova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Jana Svobodová Svo Triedna učiteľka: VIII.B
Vedie krúžok: RUJ na PC
jana.svobodova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Mária Šoltýsová Šol Triedna učiteľka: III.D
maria.soltysova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Kristína Španerová Špa Učiteľka
Vedie krúžok: Matematika 9.ročník
kristina.spanerova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Jaroslava Števčíková Štev Triedna učiteľka: II.C
Vedie krúžok: Spoznávame svet II.
jarka.stevcikova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Zdenka Švarná Švar Triedna učiteľka: VI.B
Vedie krúžok: Slovenčina hrou
Vedie krúžok: So Švarnou po Slovensku
zdenka.svarna@zsspo.sk
 
 
PaedDr. Ľudmila Vaľková Vaľ Triedna učiteľka: IX.C
ludmila.valkova@zssrobarovapo.sk
 
 
Ing. Peter Vaník Van Učiteľ
peter.vanik@zsspo.sk
 
 
PaedDr. Anna Vizdalová Viz Triedna učiteľka: V.A
anna.vizdalova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Alena Železníková Žel Triedna učiteľka: VII.D
alena.zeleznikova@zsspo.sk
 
 
Alena Višňovská Viš Vedúca vychovávateľka
alena.visnovska@zssrobarova.sk
 
 
Mária Dolanská Vychovávateľka
maria.dolanska@zsspo.sk
 
 
Mgr. Hana Glezová GleH Vychovávateľka
anna.glezova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Lucia Kacvinská Vychovávateľka
lucia.kacvinska@zsspo.sk
 
 
Mgr. Magdaléna Katonová Vychovávateľka
Vedie krúžok: Hudobno - pohybový krúžok
magdalena.katonova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Anna Kiniková Vychovávateľka
anna.kinikova@zsspo.sk
 
 
Ing. Martina Pjatáková Pjat Vychovávateľka
martina.pjatakova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Júlia Plocarová Vychovávateľka
julia.plocarova@zsspo.sk
 
 
Bc. Miriam Sotáková Vychovávateľka
miriam.sotakova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Andrea Štupáková Vychovávateľka
andrea.stupakova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Emília Sokolová Sok Katechétka

© aScAgenda 2018.0.1058 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.08.2017

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Šrobárova 20
    Šrobárova 20, 080 01 Prešov
  • +421 51 7703102

Fotogaléria