Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.F

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DI.EII.AII.BII.CII.DII.EIII.AIII.BIII.CIII.DIII.EIII.FIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CV.DVI.AVI.BVI.CVI.DVII.AVII.BVII.CVII.DVIII.AVIII.BVIII.CVIII.DIX.AIX.BIX.C
Triedny učiteľ: Mgr. Tatiana Alexovičová
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 8 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Zdenka Balogová
2    Tomáš Beľuško
3    Bianka Bérešová
4    Daniel Činčera
5    Maroš Dobál
6    Kristína Dobránska
7    Martin Frimer
8    Richard Gladič
9    Tobiáš Jedinák
10    Marco Alex Kleban
11    Radovan Košč
12    Laura Piper Lachkovičová
13    Vladimír Lehet
14    Peter Lukáč
15    Tomáš Maček
16    Daniela Martonová
17    Liora Nemcová
18    Laura Ondrejčáková
20    Tomáš Potočňák
21    Stela Sabolová
22    Tomáš Partilla
23    Daniel Šimšaj

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Šrobárova 20, 080 01 Prešov
    Šrobárova 20, 080 01 Prešov
  • +421 51 7703102

Fotogaléria