Navigácia

Zoznam tried › Trieda II.D

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DI.EII.AII.BII.CII.DII.EII.FIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.DIV.EV.AV.BV.CV.DVI.AVI.BVI.CVI.DVII.AVII.BVII.CVII.DVIII.AVIII.BVIII.CIX.AIX.BIX.CIX.D
Triedny učiteľ: Mgr. Viera Mihóková
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Michaela Caríková
2    Miriam Dugasová
3    Matej Dužár
4    Ema Feková
5    Sofia Grebečiová
6    Michal Hudák
7    Maximilián Jačišin
9    Roland Lazorík
10    Katarína Lešová
11    Adam Macko
12    Kvetoslava Magačová
13    Kevin Majdák Curca
15    Elena Petráková
16    Lucia Plocarová
17    Mary Jane Stašáková
18    Rastislav Škvarko
19    Michaela Trošanová
20    Kristína Váhovská
21    Lukáš Vaško
22    Viliam Vihonský
23    Viliam Červenický
24    Radoslav Sivák

© aScAgenda 2018.0.1082 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Šrobárova 20
    Šrobárova 20, 080 01 Prešov
  • +421 51 7703102

Fotogaléria