Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.D

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DI.EII.AII.BII.CII.DII.EIII.AIII.BIII.CIII.DIII.EIII.FIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CV.DVI.AVI.BVI.CVI.DVII.AVII.BVII.CVII.DVIII.AVIII.BVIII.CVIII.DIX.AIX.BIX.C
Triedny učiteľ: Mgr. Viera Mihóková
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Michaela Caríková
2    Miriam Dugasová
3    Matej Dužár
4    Ema Feková
5    Sofia Grebečiová
6    Michal Hudák
7    Maximilián Jačišin
9    Roland Lazorík
10    Katarína Lešová
11    Adam Macko
12    Kvetoslava Magačová
13    Kevin Majdák Curca
15    Elena Petráková
16    Lucia Plocarová
17    Mary Jane Stašáková
18    Rastislav Škvarko
19    Michaela Trošanová
20    Kristína Váhovská
21    Lukáš Vaško
22    Viliam Vihonský
23    Viliam Červenický
24    Radoslav Sivák
25    Anna Elizabeth Macková

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Šrobárova 20, 080 01 Prešov
    Šrobárova 20, 080 01 Prešov
  • +421 51 7703102

Fotogaléria