Navigácia

Zoznam tried › Trieda IV.D

Zoznamy žiakov: II.AII.BII.CII.DII.EIII.AIII.BIII.CIII.DIII.EIII.FIV.AIV.BIV.CIV.DVI.AVI.BVI.CVI.DVII.AVII.BVII.CVII.DVIII.AVIII.BVIII.CVIII.DIX.AIX.BIX.C
Triedny učiteľ: Mgr. Mária Šoltýsová
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 10
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Viktória Berecká
2    Matej Fritz
3    Sebastián Igaz
5    Tomáš Janák
6    Michaela Jaššová
7    Michaela Kundrová
8    Dominik Kuruc
9    Sebastián Lachkovič
10    Veronika Modranská
11    Bibiána Novacká
13    Nelly Szapuová
14    Soňa Šuťaková
15    Michaela Vaňová
16    Dávid Vardzaľ
17    Nino Wünsch
18    Simona Čmilňáková
19    Samantha Hyrjová
20    Slavomír Kolesár
23    Alexander Sabol
24    Samuel Ščurok

© aScAgenda 2018.0.1116 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Šrobárova 20
    Šrobárova 20, 080 01 Prešov
  • +421 51 7703102

Fotogaléria