Navigácia

Zoznam tried › Trieda V.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DI.EII.AII.BII.CII.DII.EIII.AIII.BIII.CIII.DIII.EIII.FIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CV.DVI.AVI.BVI.CVI.DVII.AVII.BVII.CVII.DVIII.AVIII.BVIII.CVIII.DIX.AIX.BIX.C
Triedny učiteľ: PaedDr. Ľudmila Vaľková
Počet žiakov: 27, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 17 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Patrik Barník
2    Natália Bombová
3    Peter Červenický
4    Diana Dlugošová
5    Timothy Dolža
6    Richard Džobák
7    Benjamín Hadari
8    Liana Jeniková
9    Kristína Kačmaríková
10    Katarína Kapičáková
11    Zuzana Kimáková
12    Sarah Knutová
13    Sofia Laceková
14    Teodor Alex Lopota
15    Karolína Lukáčová
16    Emma Anna Makarová
17    Sarah Mate
18    Aneta Ondrejíčková
19    Jakub Ondrija
20    Jakub Prusák
21    Ľubomír Sabol
22    Sofia Škopová
23    Eliška Špesová
24    Aneta Tokárová
25    Nina Vargová
26    Timea Wišniovská
27    Martin Zákutný

© aScAgenda 2019.0.1152 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.02.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Šrobárova 20, 080 01 Prešov
    Šrobárova 20, 080 01 Prešov
  • +421 51 7703102

Fotogaléria