Navigácia

Zoznam tried › Trieda V.C

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DI.EII.AII.BII.CII.DII.EIII.AIII.BIII.CIII.DIII.EIII.FIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CV.DVI.AVI.BVI.CVI.DVII.AVII.BVII.CVII.DVIII.AVIII.BVIII.CVIII.DIX.AIX.BIX.C
Triedny učiteľ: PaedDr. Ingrida Bačová
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Lukáš Červeňák
2    Peter Čuha
3    Daša Dernerová
4    Kristína Diškantová
5    Petra Dudová
6    Nikola Dužárová
7    Dávid Dzivý Balucha
8    Jakub Dzurík
9    Filip Frimer
10    Sofia Komová
11    Oliver Lišovský
12    Benjamín Lukačko
13    Adam Ortančík
14    Alexandra Pivovarníková
15    Katarína Procházková
16    Karin Sedláková
17    Oliver Thomas Semančík
18    Dávid Sobota
19    Michaela Stašová
20    Viktória Štvartáková
21    Samuel Tomaščin
22    Tamara Tatiana Vašková
23    Dominik Vyšňovský
24    Sebastián Vyšňovský
25    Dominik Zábava

© aScAgenda 2019.0.1152 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.02.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Šrobárova 20, 080 01 Prešov
    Šrobárova 20, 080 01 Prešov
  • +421 51 7703102

Fotogaléria