Navigácia

Zoznam tried › Trieda IV.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DI.EII.AII.BII.CII.DII.EII.FIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.DIV.EV.AV.BV.CV.DVI.AVI.BVI.CVI.DVII.AVII.BVII.CVII.DVIII.AVIII.BVIII.CIX.AIX.BIX.CIX.D
Triedny učiteľ: PaedDr. Iveta Azariová
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Dominika Andreková
3    Kevin Belejčák
4    Ema Čopjanová
5    Peter Čuha
6    Dávid Dzivý Balucha
7    Alexandra Džačovská
8    Filip Frimer
9    Alica Goliášová
11    Lívia Koľšovská
12    Karin Ferencová
13    Aneta Michalová
14    Matúš Ňakat
15    Daniel Ondovčík
16    Adam Ortančík
17    Lívia Salamonová
19    Timea Segedyová
20    Juliána Škvarková
21    Marek Timko
22    Simona Vasilenková
23    Eliška Višňovská

© aScAgenda 2018.0.1110 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Šrobárova 20
    Šrobárova 20, 080 01 Prešov
  • +421 51 7703102

Fotogaléria