Navigácia

Zoznam tried › Trieda V.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DI.EII.AII.BII.CII.DII.EIII.AIII.BIII.CIII.DIII.EIII.FIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CV.DVI.AVI.BVI.CVI.DVII.AVII.BVII.CVII.DVIII.AVIII.BVIII.CVIII.DIX.AIX.BIX.C
Triedny učiteľ: PhDr. Mária Boháčová
Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 17 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Dominika Andreková
2    Adela Banasová
3    Kevin Belejčák
4    Andrea Bobčeková
5    Alžbeta Čarná
6    Simona Čižíková
7    Alexandra Džačovská
8    Andrea Gáborová
9    Alica Goliášová
10    Martin Harčarik
11    Dávid Hužvej
12    Tatiana Chromá
13    Paulína Knapíková
14    Lívia Koľšovská
15    Daniela Kupčeková
16    Roman Leškanin
17    Zuzana Maťufková
18    Michal Matys
19    Daniel Ondovčík
20    Adam Dávid Šimko
21    Juliána Škvarková
22    Marek Timko
23    Tomáš Topor
24    Chiara Ugrayová
25    Eliška Višňovská
26    Simona Vrabľová
27    Samuel Žažo
28    Maximilián Šemanský

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Šrobárova 20, 080 01 Prešov
    Šrobárova 20, 080 01 Prešov
  • +421 51 7703102

Fotogaléria