Navigácia

Zoznam tried › Trieda IV.E

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DI.EII.AII.BII.CII.DII.EII.FIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.DIV.EV.AV.BV.CV.DVI.AVI.BVI.CVI.DVII.AVII.BVII.CVII.DVIII.AVIII.BVIII.CIX.AIX.BIX.CIX.D
Triedny učiteľ: Mgr. Mária Slámová
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 14 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Adela Banasová
2    Lea Baranová
3    Lukáš Červeňák
4    Daša Dernerová
5    Diana Dlugošová
6    Andrea Gáborová
7    Benjamín Hadari
9    Klaudia Karabinošová
10    Sarah Knutová
11    Daniela Kupčeková
12    Oliver Lišovský
13    Zuzana Maťufková
15    Sofia Škopová
16    Eliška Špesová
17    Viktória Štvartáková
18    Samuel Tomaščin
19    Tomáš Topor
20    Sebastián Vyšňovský
21    Martin Zákutný
22    Samuel Žažo
23    Andrea Bobčeková
24    Simona Vrabľová

© aScAgenda 2018.0.1100 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Šrobárova 20
    Šrobárova 20, 080 01 Prešov
  • +421 51 7703102

Fotogaléria