Navigácia

Zoznam tried › Trieda V.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DI.EII.AII.BII.CII.DII.EII.FIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.DIV.EV.AV.BV.CV.DVI.AVI.BVI.CVI.DVII.AVII.BVII.CVII.DVIII.AVIII.BVIII.CIX.AIX.BIX.CIX.D
Triedny učiteľ: PaedDr. Anna Vizdalová
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 13 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Martina Balčáková
2    Simona Galková
3    Liana Gállová
4    Andrea Hamarová
5    Ronald Hudák
6    Peter Hvišč
7    Daniel Imrich
8    Samuel Karniš
9    Martina Kaščáková
10    Tibor Kmec
11    Katarína Kretová
12    Samuel Kurila
13    Kristína Kušnírová
14    Jana Ledváková
15    Matúš Mičieta
16    Ella Mihaľová
17    Veronika Mikolajová
18    Natália Priputenová
19    Jakub Šima
20    Lucia Ukropcová
21    Veronika Zacharovská

© aScAgenda 2018.0.1082 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Šrobárova 20
    Šrobárova 20, 080 01 Prešov
  • +421 51 7703102

Fotogaléria