Navigácia

Zoznam tried › Trieda V.C

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DI.EII.AII.BII.CII.DII.EII.FIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.DIV.EV.AV.BV.CV.DVI.AVI.BVI.CVI.DVII.AVII.BVII.CVII.DVIII.AVIII.BVIII.CIX.AIX.BIX.CIX.D
Triedny učiteľ: Mgr. Michal Hudák
Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 15 a dievčat: 13 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Peter Bonkalo
2    Adam Braso
3    Aneta Daňková
4    Tamara Ďurišinová
5    Sára Fritzová
6    Jakub Gaboš
7    David Gernat
8    Daniel Grega
9    Petra Homzová
10    Nikola Hyžová
11    Oliver Jakab
12    Daniela Košalková
13    Martin Kozár
14    Michaela Kundeková
15    Matúš Lehet
16    Barbora Lehetová
17    Tomáš Nagy
18    Dominik Ňachaj
19    Petra Orečná
20    Barbora Petričová
21    Daniel Rogos
22    Matúš Stejskal
23    Marko Straka
24    Tatiana Straková
25    Filip Širanec
26    Vanesa Topolyová
27    Júlia Valentová
28    Denis Verčimák

© aScAgenda 2018.0.1082 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Šrobárova 20
    Šrobárova 20, 080 01 Prešov
  • +421 51 7703102

Fotogaléria