Navigácia

Zoznam tried › Trieda VIII.D

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DI.EII.AII.BII.CII.DII.EIII.AIII.BIII.CIII.DIII.EIII.FIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CV.DVI.AVI.BVI.CVI.DVII.AVII.BVII.CVII.DVIII.AVIII.BVIII.CVIII.DIX.AIX.BIX.C
Triedny učiteľ: Mgr. Alena Železníková
Počet žiakov: 27, z toho chlapcov: 16 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Ivana Barančiková
2    Linda Červenická
3    Dominika Demská
4    Peter Dobránsky
5    Daniel Harčarik
7    Martin Modranský
8    Radomíra Nováková
10    Félix Onofrej
11    Kristína Scheibelová
12    Alica Sláviková
13    Samuel Smolej
14    Adam Spusta
15    Štefan Strelec
16    Simeon Ján Ščecina
17    Lenka Širancová
18    Matej Ugray
19    Tomáš Ukropec
20    Klaudia Vagaská
21    Dávid Vihonský
22    Tobias-Patrik Baloga
23    Barbora Brasová
24    Maroš Kimák
25    Kristína Lukáčová
26    Damián Priputen
27    Erik Sabol
28    Daniel Szittyai
29    Laura Timková

© aScAgenda 2019.0.1152 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.02.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Šrobárova 20, 080 01 Prešov
    Šrobárova 20, 080 01 Prešov
  • +421 51 7703102

Fotogaléria