Navigácia

Zoznam tried › Trieda IX.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DI.EII.AII.BII.CII.DII.EII.FIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.DIV.EV.AV.BV.CV.DVI.AVI.BVI.CVI.DVII.AVII.BVII.CVII.DVIII.AVIII.BVIII.CIX.AIX.BIX.CIX.D
Triedny učiteľ: Mgr. Elena Penevová
Počet žiakov: 15, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 7 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Emma Bednárová
2    Erika Caunerová
3    Adrián Cvelihár
4    Adam Fecko
7    Marek Horváth
8    Jessica Jantošová
11    Jakub Kravčák
12    Michaela Kubáneková
13    Michal Lukáč
15    Daniel Milev
16    Daniel Ondrejčák
18    Jakub Petko
20    Sabína Sisáková
22    Zuzana Širancová
23    Martina Kováčová

© aScAgenda 2018.0.1110 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Šrobárova 20
    Šrobárova 20, 080 01 Prešov
  • +421 51 7703102

Fotogaléria