Navigácia

Zoznam tried › Trieda IX.D

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DI.EII.AII.BII.CII.DII.EII.FIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.DIV.EV.AV.BV.CV.DVI.AVI.BVI.CVI.DVII.AVII.BVII.CVII.DVIII.AVIII.BVIII.CIX.AIX.BIX.CIX.D
Triedny učiteľ: Mgr. Daniela Maniková
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 13 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Michal Andraščík
2    Kamil Berecký
3    Slávka Cerulová
4    Erik Dolinský
5    Samuel Drobný
7    Sofia Goralczyková
9    Dominika Grochoľová
10    Miroslava Kočiková
11    Natália Krivdová
12    Pavol Kubičko
13    Lukáš Kucko
14    Zuzana Kytýrová
15    Daniela Ligová
16    Terézia Oriňáková
17    Sofia Popovičová
18    Mário Semencov
20    Simona Tóthová
21    Jakub Zákutný
22    Soňa Židová
24    Eliška Zimová
25    Viktória Piskurová
26    Ľubomír Dvoriak
27    Richard Novák

© aScAgenda 2018.0.1100 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Šrobárova 20
    Šrobárova 20, 080 01 Prešov
  • +421 51 7703102

Fotogaléria