Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.C

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DI.EII.AII.BII.CII.DII.EII.FIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.DIV.EV.AV.BV.CV.DVI.AVI.BVI.CVI.DVII.AVII.BVII.CVII.DVIII.AVIII.BVIII.CIX.AIX.BIX.CIX.D
Triedny učiteľ: Mgr. Janka Kochaníková
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Alica Banasová
2    Karin Berdisová
3    Dominika Dujčáková
4    Peter Fejerčák
5    Bibiána Galková
6    Leo Hatala
7    Nikola Hirková
8    Lukáš Hvozdovič
9    Kristína Jusková
10    Lenka Kmecová
11    Sebastián Olexa
12    Michala Orečná
13    Patrik Pavlovič
14    Jakub Potočňák
15    Daniel Seman
16    Nella Spišaková
17    Sarah Stašková
18    Patrik Šebeš
19    Daniel Šima
20    Kvído Šolc
21    Sofia Štofanová

© aScAgenda 2018.0.1082 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Šrobárova 20
    Šrobárova 20, 080 01 Prešov
  • +421 51 7703102

Fotogaléria