Navigácia

Zoznam tried › Trieda II.D

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DI.EII.AII.BII.CII.DII.EIII.AIII.BIII.CIII.DIII.EIII.FIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CV.DVI.AVI.BVI.CVI.DVII.AVII.BVII.CVII.DVIII.AVIII.BVIII.CVIII.DIX.AIX.BIX.C
Triedny učiteľ: Mgr. Jana Blichárová
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 9 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Nela Babejová
2    Janka Balčáková
3    Simona Bramušková
4    Claudia Daňková
5    Michal Grexa
6    Daniel Hažír
7    Lukáš Igaz
9    Sofia Kožušková
10    Richard Kušnír
11    Timea Laceková
13    Emma Sabolová
14    Tarja Slatkovská
15    Branislav Stredňák
16    Samuel Šváč
17    Martin Tumidalský
18    Timea Vitališová
19    Damián Ziman
20    Matej Lupač

© aScAgenda 2019.0.1129 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.09.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Šrobárova 20
    Šrobárova 20, 080 01 Prešov
  • +421 51 7703102

Fotogaléria