Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.C

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DI.EII.AII.BII.CII.DII.EIII.AIII.BIII.CIII.DIII.EIII.FIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CV.DVI.AVI.BVI.CVI.DVII.AVII.BVII.CVII.DVIII.AVIII.BVIII.CVIII.DIX.AIX.BIX.C
Triedny učiteľ: PaedDr. Iveta Azariová
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 9 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Bianka Belejčáková
2    Melánia Cibulová
3    Nina Čičvarová
4    Liana Duplinská
5    Peter Farkaš
6    Filip Hirka
7    Karolína Kmečová
8    Michal Kočtúch
9    Leo Markus Kuzma
10    Thea Marciňáková
11    Klaudia Micanová
12    Adam Mihaľ
13    Šarlota Michálková
14    Tibor Ondrejčák
15    Stanislav Salamon
16    Anna Sepešiová
17    Adam Šoltis
18    Oliver Zábava
19    Alex Fabian

© aScAgenda 2019.0.1139 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Šrobárova 20, 080 01 Prešov
    Šrobárova 20, 080 01 Prešov
  • +421 51 7703102

Fotogaléria