Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.C

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DI.EII.AII.BII.CII.DII.EIII.AIII.BIII.CIII.DIII.EIII.FIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CV.DVI.AVI.BVI.CVI.DVII.AVII.BVII.CVII.DVIII.AVIII.BVIII.CVIII.DIX.AIX.BIX.C
Triedny učiteľ: PaedDr. Iveta Azariová
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 9 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Bianka Belejčáková
2    Melánia Cibulová
3    Nina Čičvarová
4    Liana Duplinská
5    Peter Farkaš
6    Filip Hirka
7    Karolína Kmečová
8    Michal Kočtúch
9    Leo Markus Kuzma
10    Thea Marciňáková
11    Klaudia Micanová
12    Adam Mihaľ
13    Šarlota Michálková
14    Tibor Ondrejčák
15    Stanislav Salamon
16    Anna Sepešiová
17    Adam Šoltis
18    Oliver Zábava

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Šrobárova 20, 080 01 Prešov
    Šrobárova 20, 080 01 Prešov
  • +421 51 7703102

Fotogaléria