Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.E

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DI.EII.AII.BII.CII.DII.EIII.AIII.BIII.CIII.DIII.EIII.FIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CV.DVI.AVI.BVI.CVI.DVII.AVII.BVII.CVII.DVIII.AVIII.BVIII.CVIII.DIX.AIX.BIX.C
Triedny učiteľ: Mgr. Mária Slámová
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Emma Bakošová
2    Sandra Berežňáková
3    Jakub - Ján Džubák
4    Jakub Fialka
5    Meggy Fritzová
6    Markus Graca
7    Patrik Jurčiak
8    Sofia Mihaličová
9    Matej Mňahončák
10    Barbora Novotná
11    Lea Pavelková
12    Veronika Petrušková
13    Simona Plocarová
14    Oliver Sabol
15    Ivana Stašiková
16    Filip Štec
17    Michaela Štefanková
18    Timea Vrabľová
19    Terézia Zimanová

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Šrobárova 20, 080 01 Prešov
    Šrobárova 20, 080 01 Prešov
  • +421 51 7703102

Fotogaléria